Personvern og sikkerhet

 

Leverandører og databehandlere for Garnes Data.

Tjenester og produkter leveres iht. din avtale med Garnes Data. Der disse leverandørene behandler personopplysninger på vegne av din virksomhet, skal det inngås avtale iht. til de krav som stilles i personopplysningsloven artikkel 28. Dette ivaretas oftest gjennom en databehandleravtale eller som del av kontraktsvilkårene som aksepteres når du tar i bruk tjenesten. Der Garnes Data behandler personopplysninger i forbindelse med leveranse av disse produktene og tjenestene reguleres dette av databehandleravtalen mellom Garnes Data og din virksomhet.

Eksempler på slike leverandører kan være Microsoft, Google, Sophos, F-secure, Adobe m.fl.

Andre databehandlere (underdatabehandlere)

I forbindelse med leveranse av tjenester og produkter vil Garnes Data kunne benytte seg av andre databehandlere. Her er Garnes Data ansvarlig for at lovmessige krav ivaretas i forbindelse med behandling av personopplysninger. Der personopplysninger behandles utenfor EU/EØS er dette underlagt overføringsmekanismer iht. personopplysningsloven kapittel V, slik angitt i databehandleravtalen mellom Garnes Data og din virksomhet.

Boox AS (Garnes Gruppen)

Drammensveien 167, 0277 Oslo, Norge

 

Cyberon Security AS (Garnes Gruppen)

Drammensveien 167, 0277 Oslo, Norge

 

Garnes Data AS (Garnes Gruppen)

Drammensveien 167, 0277 Oslo, Norge

 

Garnes Data Trondheim AS (Garnes Gruppen)

Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim, Norge

 

Garnes Data Ehf. (Garnes Gruppen)

Heimilisfang: Einhvergata 167, Reykavik, Island

 

Garnes Gruppen AS (Garnes Gruppen)

Drammensveien 167, 0277 Oslo, Norge

 

Garnes Labs Pvt. Ltd  (Garnes Gruppen)

131, Gemunu Mawatha, Battaramulla, Sri Lanka.

 

Invision Consulting AS  (Garnes Gruppen)

Drammensveien 167, 0277 Oslo, Norge

 

Pitagora Information Management Gmbh

A-6020 Innsbruck, Olympiastrasse 17, Østerike

 

NAKO

5 Impasse de Mont-Lois, 75011 Paris Frankrike

 

Klikk her for signering av Databehandleravtale med Garnes Data

Klikk her for signering av Databehandleravtale og Microsoft kunde avtale med Garnes Data 

 

Har du spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger kan du henvende deg til privacy@garnesgruppen.no