Vi har gjort det enkelt for deg å komme raskt igang! 

Garnes Data har sammen med Cyberon Security og Erlend Udnesseter gjennomgått den nye forordningen. Erlend Udnesseter har over 10 års erfaring innen HMS, sikkerhet og personvern (GDPR) og har vært den som har stått i spissen for å lage vårt rammeverk som skal hjelpe våre kunder å møte de nye kravene. Cyberon Security og Garnes Data har sammen sett på tiltak for hvordan IT-sikkerhet må bedres eller forsterkes for å følge den nye forordningen.

                                                                                                                                               

GDPR STARTPAKKE

GDPR vil omfatte alle norske virksomheter uansett størrelse. Lovgivningen vil ramme virksomheter i svært ulike grad avhengig av mengde og type persondata.

Vår GDPR Oppstartspakke vil vise hvor stort omfang dette vil ha for din virksomhet og hvilke tiltak som er viktig å sette i gang. Vår karlegging tar for seg hvilke personopplysninger som behandles i din virksomhet, internt og hos underleverandører. Videre gjennomføres en GAP-analyse som gir underlaget for konkrete anbefalinger av tiltak i din virksomhet. 

Karlegging av persondata
  • GDPR-Analyse i forhold til krav i personvenlovgivningen
  • Rapport med forslag til tiltak

Opsjon;

Ferdige maler med eksempeltekster
Faglig veiledning og prosesstøtte etter behov og ønske

 

VÅRE PRISER

Omfanget av arbeidet med den nye personvernlovgivningen er avhengig av mengden persondata som blir behandlet, sensitivitet og om det utveksles data mellom EU/EØS. Vi har derfor valgt å dele opp i tre ulike kategorier.

Kategori 1

  • Behandler kun interne personopplysninger
  • Ingen utveksling av data utenfor EU/EØS

 Kun 9900,- eks  mva 

         4500,- for maler iht. rapport 

Kategori 2

  • Behandler personopplysninger internt og på vegne av andre
  • I liten grad av sensitive opplysninger utover det som følges av ordinær personellbehandling
  • Ingen utveksling av data utenfor EU/EØS

Kun 19900,- eks mva

         9900,- for maler iht. rapport 

Kategori 3

  • Behandler større mengder personellbehandling internt og/eller på vegne av andre
  • Behandler sensitive opplysninger
  • Utveksler data med EU/EØS

Kontakt oss for tilbud 

(Individuell prising for Kartlegging, analyse og rapport /Individuell prising for ppsjon; maler iht. rapport )

 

 

Last ned produktark "Om GDPR Startpakke"

LAST NED