iStock-861618190.jpg

Hvordan møte kravene i de nye reglene?

Garnes Data har sammen med Cyberon Security og Erlend Udnesseter gjennomgått den nye forordningen. Erlend Udnesseter har over 10 års erfaring innen HMS, sikkerhet og personvern (GDPR) og har vært den som har stått i spissen for å lage vårt rammeverk som skal hjelpe våre kunder å møte de nye kravene. Cyberon Security og Garnes Data har sammen sett på tiltak for hvordan IT-sikkerhet må bedres eller forsterkes for å følge den nye forordningen.

 

GDPR Startpakke

GDPR vil omfatte alle norske virksomheter uansett størrelse. Lovgivningen vil ramme virksomheter i svært ulike grad avhengig av mengde og type persondata.

Vår GDPR Oppstartspakke vil vise hvor stort omfang dette vil ha for din virksomhet og hvilke tiltak som er viktig å sette i gang. Vår karlegging tar for seg hvilke personopplysninger som behandles i din virksomhet, internt og hos underleverandører. Videre gjennomføres en GAP-analyse som gir underlaget for konkrete anbefalinger av tiltak i din virksomhet.

Med ferdige tekstmaler som gjør at du kommer raskt i gang!

 • Karlegging av persondata
 • GDPR-Analyse i forhold til krav i GDPR
 • Rapport med forslag til tiltak
 • Ferdige maler med eksempeltekster
 • Faglig veiledning og prossesstøtte etter behov og ønske

  

Våre priser 

Omfanget av arbeidet med den nye personvernlovgivingen er avhengig av mengden persondata som blir behandlet, sensitivitet og om det utveksles data mellom EU/EØS. Vi har derfor valgt å dele opp i tre ulike kategorier.

 

Kategori 1

 • Behandler kun interne personopplysninger.
 • Ingen utveksling av data utenfor EU/EØS.

Kartlegging, analyse og rapport                              9900,-
Opsjon; maler iht. rapport                                        4500,-

 

Kategori 2

 • Behandler personopplysninger internt og på vegne av andre.
 • I liten grad av sensitive opplysninger utover det som følges av ordinær personellbehandling.
 • Ingen utveksling av data utenfor EU/EØS.

Kartlegging, analyse og rapport                             19900,-
Opsjon; maler iht. rapport                                        
 9900,-

 

Kategori 3

 • Behandler større mengder personellbehandling internt og/eller på vegne av andre.
 • Behandler sensitive opplysninger
 • Utveksler data med EU/EØS

Kartlegging, analyse og rapport                              Individuell prising
Opsjon; maler iht. rapport                                        
Individuell prising

 

 Blue.png

 

Produktark "Om GDPR Startpakke"

LAST NED Last ned test.png

 

Les vår blogg om den nye personvernlovgivingen

KLIKK HER  Blogg3.png

Blue.png

 

GDPR med spm liten.png

Hva er den nye personvernlovgivning?

GDPR – General Data Protection Regulation

  

Strengere krav til de som lagrer og behander personopplysinger!

Daglig legger vi igjen våre persondata i ulike systemer og på internett. Både frivillig og ufrivillig. Mye har skjedd siden 1995 da forrige EU-direktiv var utgangspunkt for dagens norske personvernlovgivning. I et digitalt samfunn hvor omfanget av datakriminalitet og overvåking er sterkt økende, og hvor et stort antall aktører sporer alt du gjør på internett uten din tillatelse eller viten er det behov for et mer moderne lovverk.

Den nye personvernlovgivningen i Norge trer i kraft mai 2018 og krever at alle som behandler dine personopplysninger ikke kan bruke eller lagre dine data som de selv ønsker utenfor det regelverket gir rom for. Den nye personvernlovgivningen stiller strenge krav til alle norske bedrifter og bøter kan ilegges for virksomheter som ikke oppfyller kravene.

 

 

4 Kjappe  

Felles rammer for behandling av personopplysninger innenfor og utenfor EU

Nye krav til alle norske bedrifter

Tydeligere rettigheter for den enkelte borger

Betydelige bøter om du ikke etterlever

 

 

Vil du vite om formodningen vil kreve tiltak i din organisasjon?

Ta vår mini test og svar på noen enkle spørsmål som omhandler persondata i din bedrift!

  KLIKK HER!

 

 

Hva innebærer dette for din virksomhet?

 

Alle virksomheter må ha oversikt over all behandling av personopplysninger, også der underleverandører benyttes. 
Det hjelper ikke bare å lage gode planer og prosedyrer, de må gjennomføres og du må vite at de virker.

 

4 Kjappe

Kartlegge og analysere

Planlegge og dokumentere

Gjennomføre

Kontrollere og lære  

 

 

Produktark "Om GDPR Startpakke"

LAST NED Last ned test.png